Yhdistys lisää tiedottamista

Haluamme tavoittaa Sinut aiempaa paremmin. Tätä varten pyydämme sähköpostiosoitettasi. Vastaa alla olevaan kyselyyn.  Voit samalla antaa palautetta tai kehittämisehdotuksia meille jo tässä vaiheessa. Lähetämme sähköpostitiedotteita noin kerran kuukaudessa. 

https://link.webropolsurveys.com/S/AD8C64CD61894B0B

Kiitos yhteistyöstä!

KYSELYÄ JATKETTU! Vaikuta autismikirjon perheille tarjottavaan tukeen ja toimintaan – vastaa kyselyyn 21.6. mennessä!

Pääkaupunkiseudun autismin kirjon yhdistysten (PAUT) tavoitteena on lisätä autismin kirjon henkilöiden ja heidän läheistensä osallistumismahdollisuuksia, vertaistukea ja tietoa palveluista sekä niihin tulossa olevista muutoksista. Toiminta-aluetta ovat pääkaupunkiseutu ja Keski-Uudenmaan kunnat.

Haluamme vastata sinun ja perheesi tarpeisiin. Täsmennämme ja suuntaamme hanketta tämän kyselyn tulosten perusteella. Käytämme kyselyn yhteenvetoa vaikuttamistoiminnassamme. Hankkeen aikana tulemme seuraamaan, miten onnistumme näissä tavoitteissa. Kysely on täysin anonyymi eikä yksittäisiä vastauksia julkaista.

PAUT-verkosto on saanut rahoituksen verkoston yhteiselle kolmevuotiselle hankkeelle ”PAUT – tietoa, vertaistukea ja toimintaa autismin kirjon henkilöille ja perheille pääkaupunkiseudulla” Veikkauksen tuotoista.

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/707C40028371988E

PAUT - pääkaupunkiseudun autismin kirjon yhdistysten yhteinen toiminta

Suomen Autismiyhdistys ry on osa pääkaupunkiseudun autismin kirjon yhdistysten muodostamaa PAUT-verkostoa. Verkosto käynnistää kolmevuotisen hankkeen PAUT - tietoa, vertaistukea ja toimintaa autismin kirjon henkilöille ja perheille pääkaupunkiseudulla. Verkosto tähtää maakunnallisesti aktiiviseen vaikuttamiseen ja yhteistyöhön.

PAUT-hanketta hallinnoi Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry. Verkoston muita jäseniä ovat Suomen Autismiyhdistys ry:n lisäksi Espoon Autismi- ja Asperger­yhdistys ry ja Vantaan Autismin kirjo ry. Verkosto tekee tiivistä asiantuntija­yhteis­työtä Autismi- ja Aspergerliitto ry:n ja Kehitysvammatuki 57 ry:n kanssa. Hanke rahoitetaan Veikkauksen tuotoilla.

Hankkeen tavoitteena on autismin kirjon henkilöiden ja heidän perheittensä yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen, yhteistoiminnan kehittäminen ja vapaaehtoistyön toimintaedellytysten parantaminen. Tuomme tietoa lakisääteisistä ja muista palveluista sekä näihin tulossa olevista muutoksista saavutettavammaksi sekä järjestämme vertaistukea, kerhoja ja koulutustilaisuuksia. Samalla kehitämme verkoston toimintaa ja parannamme vapaaehtoistyön toimintaedellytyksiä.

Järjestämme toimintaa yhteistyössä PAUT-verkoston kanssa. Sinä löydät toiminnan kattavimmin yhteisestä tapahtumakalenteristamme osoitteesta paut.fi

Toiminta osoitteessa paut.fi

Ajankohtaista toimintaa löydät Pääkaupunkiseudun autismin kirjon tapahtumakalenterista osoitteesta paut.fi

Olet lämpimästi tervetullut kaikkiin tapahtumiin ja toimintaan!

Sisaruuden kirjo

  – Opas autismin kirjon henkilön sisarukselle (SAY 2010) UUSI PAINOS

Sisaruuden kirjo -opas on suunnattu autismin kirjon henkilön kouluikäiselle sisarukselle. Suosittelemme myös vanhemmille ja perehdytysoppaaksi henkilöille, joille toimiminen autismin kirjon lasten kanssa on uutta.

Opasta voi tilata postikuluja vastaan sähköpostitse yhdistystyöntekijältä, maarit.kuoppala (at) paut.fi

Kirjoittajat Auli Aarniokoski ja Nina Korventaival

Kuvitus Saku Pesonen


ssaruuden_kirjo_-opas.png

Pääkaupunkiseudun autismiyhdistysten yhteinen tapahtumakalenteri löytyy täältä