Kevätkokous 2010

Yhdistyksen sääntömäärinen kevätkokous on 25.5.2010 klo 18:00, tervetuloa!

 

Aika:             25.5.2010 klo 18.00 alkaen

Paikka:          Autismi- ja Aspergerliitto, Kaupintie 16 B, 00440 Helsinki.

 

Esityslista

 

1.  Kokouksen avaus.

 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja

    tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 

4. Hyväksytään kokouksen esityslista.

 

5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto.

 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

   hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

 

7. Valitaan yhdistyksen edustajat Autismi- ja Aspergerliitto ry:n liittokokoukseen.

 

8. Muut asiat.

 

9. Kokouksen päättäminen.